Brak komunikatu IE599

                 Aby procedura wywozu została zamknięta eksporter musi otrzymać od administracji celnej dwa komunikaty IE529 – generowany podczas samej odprawy eksportowej w PL, oraz IE599 generowany po faktycznym wyprowadzeniu towaru poza obszar celny UE. Komunikat IE599 jest niezbędny eksporterowi do rozliczenia 0% VAT, zdarza się jednak, że nie zostanie on prawidłowo wygenerowany podczas przekraczania granicy […]

Warunki dostawy Incoterms 2020

                Incoterms (ang. International Commercial Terms) czyli Międzynarodowe Reguły Handlu to zbiór regulacji, które określają warunki wymiany handlowej między nadawcą a odbiorcą (eksporterem a importerem). Ostatnia nowelizacja tych reguł miała miejsce w 2020 r. – zbiór ten występuje pod nazwą Incoterms 2020. Reguły te dzielą się na 4 główne grupy ze względu na podział kosztów, odpowiedzialność, kwestie […]

KOD CELNY

Kod celny (HS, CN) jest podstawowym narzędziem, po które sięga każdy agent celny do ustalenia właściwej stawki celnej, podatkowej czy akcyzowej. Również ten kod dostarcza nam informacji co do wymaganej dokumentacji, preferencji czy kontyngentów dla danego rodzaju towarów. Według przepisów prawa, poprawna klasyfikacja taryfowa towarów jest obowiązkiem każdego eksportera oraz importera, także waga tego konkretnego […]

Oświadczenie o pochodzeniu towarów

W kolejnej odsłonie naszych artykułów dotyczących pochodzenia towarów, skupiamy się na praktycznym zastosowaniu oświadczenia o pochodzeniu towarów. Podsumowując nasz ostatni artykuł: wystawianie dowodów preferencyjnego pochodzenia jest uzasadnione tylko w przypadku towarów „pochodzących”, wobec których będą stosowane preferencje celne. Na mocy podpisanej między UE a Zjednoczonym Królestwem umowy o handlu i współpracy wprowadzono preferencyjne stawki taryfowe […]

Pochodzenie towarów

W kontekście niedawnego Brexitu i jego konsekwencji w sferze obrotu międzynarodowego, pochodzenie towarów (a zwłaszcza preferencyjne pochodzenie towarów) stało się zagadnieniem często poruszanym. Prawidłowe udokumentowanie pochodzenia towarów może mieć znaczny wpływ na należności celne importera i powodować nie tylko obniżenie, ale w wielu przypadkach także brak konieczności uiszczania należności celnych. Pochodzenie towarów stanowi bowiem, obok […]

USZLACHETNIANIE CZYNNE

Często otrzymujemy pytania w sprawie „zatrzymanych” towarów przez urząd celny. W takim przypadku niejednokrotnie można rozwiązać „problem” stosując procedurę specjalną (tzw. naprawczą). W tym poście postaramy się wyjaśnić jakie najczęściej przypadki mogą podlegać pod jedną z najczęściej stosowanych procedur specjalnych – uszlachetnianie czynne. Na początku warto wspomnieć, że procedura specjalna jaką jest uszlachetnianie czynne, wchodzi […]

BREXIT… i co dalej? Podstawowy słownik pojęć.

Od 1 stycznia 2021r. granice między UE a Wielka Brytanią stały się faktem. Śledząc informacje oraz wydarzenia związane z obrotem towarowym pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a resztą kontynentu, zwróciliśmy uwagę, że wiele przedsiębiorstw potrzebuje merytorycznej pomocy w nowej „celnej” rzeczywistości. Dlatego postanowiliśmy w jednym miejscu skompletować wszystkie potrzebne informacje dla osób które są związane z handlem […]

Mienie przesiedlenia

Wiemy że przeprowadzka jest źródłem wielu nerwów i stresu, a co dopiero jeśli sprawa dotyczy powrotu do Polski spoza Unii Europejskiej. Mnożące się formalności mogą przyprawić o zawrót głowy i niestety w takiej sytuacji znalazło się aktualnie wiele polskich rodzin, próbujących wrócić do kraju z Wielkiej Brytanii. Poniżej postaramy się wyjaśnić na czym polega pojęcia […]

Style switcher Reset
Body styles
Custom Color
Main color
Accent color
Background image
Patterns