Brak komunikatu IE599

Brak komunikatu IE599

                

Aby procedura wywozu została zamknięta eksporter musi otrzymać od administracji celnej dwa komunikaty IE529 – generowany podczas samej odprawy eksportowej w PL, oraz IE599 generowany po faktycznym wyprowadzeniu towaru poza obszar celny UE.

Komunikat IE599 jest niezbędny eksporterowi do rozliczenia 0% VAT, zdarza się jednak, że nie zostanie on prawidłowo wygenerowany podczas przekraczania granicy UE.

Sytuacja taka ma miejsce, kiedy służby celne na ostatnim unijnym przejściu granicznym nie zeskanują, lub nieprawidłowo zeskanują dokumenty eksportowe przedstawione przez przewoźnika, lub gdy przewoźnik nie przedstawi służbie celnej dokumentów eksportowych.

Wyjątkowo często problem ten dotyka eksporterów sprzedających towary do Wielkiej Brytanii, które są wyprowadzane z UE przez granicę francuską.

Czy można więc uniknąć tej kłopotliwej sytuacji?

W celu prawidłowego dopełnienia formalności celnych na granicy FR-UK Krajowa Administracja Skarbowa zaleca, aby podczas przekraczania granicy przewoźnicy:

– posługiwali się francuskim dokumentem Envelope, który umożliwia zgrupowanie i prawidłowe zgłoszenie wielu eksportów na jednym kodzie kreskowym

Więcej o Envelope tutaj: Enveloppe (douane.gouv.fr)

– posiadali  „na wszelki wypadek” papierową formę dokumentu EAD

Jak uzyskać komunikat IE599

A co jeśli taki komunikat mimo starań przewoźnika nie zostanie wygenerowany?

Taki eksport można zamknąć za pomocą dowodów alternatywnych.

Jako dowody do zamknięcia eksportu przedstawić należy dokumenty, które potwierdzą, że towar faktycznie opuścił UE. Katalog dowodów w tej sprawie nie jest zamknięty, można więc administracji celnej przedstawić każdy dokument, który uprawdopodobni wyprowadzenie towaru.

Zgodnie z artykułem 335, ust. 4, lit. a do g Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. dowodem, że towary opuściły obszar celny Wspólnoty może w szczególności stanowić jeden z następujących dokumentów lub kilka z nich:

a) kopia potwierdzenia dostawy podpisana lub uwierzytelniona przez odbiorcę spoza obszaru celnego Unii;

b) dowód zapłaty;

c) faktura;

d) potwierdzenie dostawy

e)dokument podpisany lub uwierzytelniony przez przedsiębiorcę, który wyprowadził towary poza obszar celny Unii;

f) dokument przetworzony przez organ celny państwa członkowskiego lub państwa trzeciego zgodnie z zasadami i procedurami mającymi zastosowanie w danym państwie

g) prowadzony przez przedsiębiorców rejestr towarów dostarczonych na statki morskie, statki powietrzne lub instalacje morskie

Zamykanie eksportu w praktyce

W praktyce urzędy najczęściej wzywają eksportów do przedstawienia następujących dokumentów:

– dowód zapłaty za towar (wydruk z banku powinien być poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę odpowiedzialną w firmie za sprawy finansowe)

– CMR podpisany przez nadawcę, przewoźnika oraz odbiorcę

– faktura sprzedażowa podpisana przez odbiorcę towaru

– dokument zgłoszenia importowego w UK (wraz z potwierdzeniem wjazdu towaru)

– faktura za transport wraz z potwierdzeniem zapłaty itp

Podsumowując, mimo wszelkich starań dokładanych do dopełniania formalności przez eksportera, przewoźnika czy agencję celną, może się zdarzyć, że eksport nie zostanie zamknięty na granicy UE automatycznie.

W związku z tym warto od samego początku rozpoczęcia procedury wywozu zadbać o dobrze zorganizowaną dokumentację związaną z przesyłką m.in.:

– prawidłowe wypełnienie listu przewozowego CMR

– czytelne podpisy na dokumentach

– opisy przelewów bankowych pozwalające na powiązanie płatności z fakturą eksportową itp.

Więcej o eksportach poczytasz tutaj:

Eksport – (sadexpress.pl)

Style switcher Reset
Body styles
Custom Color
Main color
Accent color
Background image
Patterns