BREXIT… i co dalej? Podstawowy słownik pojęć.

BREXIT… i co dalej? Podstawowy słownik pojęć.

Od 1 stycznia 2021r. granice między UE a Wielka Brytanią stały się faktem. Śledząc informacje oraz wydarzenia związane z obrotem towarowym pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a resztą kontynentu, zwróciliśmy uwagę, że wiele przedsiębiorstw potrzebuje merytorycznej pomocy w nowej „celnej” rzeczywistości. Dlatego postanowiliśmy w jednym miejscu skompletować wszystkie potrzebne informacje dla osób które są związane z handlem z Wielką Brytanią.

EORI – czyli Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (z ang. Economic Operators’ Registration and Identification). Od otrzymania tego numeru musi zacząć każdy przedsiębiorca stawiający swoje pierwsze kroki na rynku importu i eksportu. Bez względu na to czy będą Państwo dokonywać odpraw celnych, ubiegać się o pozwolenie celne czy status upoważnionego przedsiębiorcy AEO, nadanie numeru EORI będzie warunkiem koniecznym do dokonania tych formalności.

Eksport – aby sprzedać, a następnie wywieźć towar poza obszar Unii Europejskiej i skorzystać z preferencyjnej stawki VAT wynoszącej 0%, przedsiębiorca musi objąć towar procedurą wywozu (potocznie zwaną eksportem). Do tej procedury podstawowymi dokumentami będą:

  • faktura
  • packing list (lub dokument, z którego wynika waga brutto/netto, ilość, oraz rodzaj opakowań)
  • list przewozowy

Oczywiście wszystko zależy od specyfiki towaru, ponieważ  może on wymagać dodatkowych dokumentów (np. pozwoleń, certyfikatów itp.).

Należy również pamiętać, że aby rozpocząć procedurę eksportu, towar trzeba przedstawić we wskazanym Urzędzie Celnym (lub miejscu uznanym), natomiast zostanie ona zakończona w ostatnim unijnym urzędzie granicznym. Dopiero otrzymany komunikat zwrotny, zamykający procedurę wywozu, jest obowiązujący dla służb celno-skarbowych.

Import – aby legalnie wwieźć na teren Unii Europejskiej jakiekolwiek towary (poza kilkoma wyjątkami) należy zgłosić je do procedury dopuszczenia do wolnego obrotu. Pod tym zagadnieniem kryje się właśnie potocznie zwany import, i taka procedura będzie obowiązywać przy obrocie handlowym z Wielką Brytanią. W przypadku importu wykaz dokumentów i sposób przygotowania odprawy różni się w zależności od rodzaju zgłaszanego towaru. Towar także należy przedstawić w urzędzie celno-skarbowym lub miejscu uznanym.

REX – jest to system dokumentowania pochodzenia towarów za pomocą oświadczeń o pochodzeniu, sporządzanych przez zarejestrowanych do tego celu eksporterów. W przypadku Wielkiej Brytanii jest to o tyle istotne, że zarejestrowanie w tym systemie daje eksporterowi możliwość sporządzania na fakturze (dotyczy faktur powyżej 6000€) deklaracji o pochodzeniu towaru, dzięki czemu odbiorca towaru w UK będzie mógł skorzystać z preferencyjnej stawki celnej dla produktów pochodzących z Unii Europejskiej.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na rozróżnienie pojęć pochodzenie unijne oraz status unijny. Powyższa sytuacja sporządzania deklaracji na fakturze dotyczy pochodzenia unijnego, nie zaś statusu. Przykładowo, towar pochodzący z Chin i dopuszczony do wolnego obrotu na terytorium Unii Europejskiej wciąż będzie miał pochodzenie chińskie, jednak status unijny.

Podobna sytuacja ma miejsce gdy towar jest importowany ze Zjednoczonego Królestwa, wówczas aby uzyskać preferencyjną stawkę celną, eksporter po stronie brytyjskiej wystawia odpowiednią deklaracje na fakturze wraz ze swoim numerem EORI.

Oczywiście powyższy słownik  jest tylko wstępem opisującym podstawowe zagadnienia związane z obrotem towarowym z Wielką Brytanią. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami jakiegokolwiek zagadnienia w zakresie celnym – zachęcamy do kontaktu.

Style switcher Reset
Body styles
Custom Color
Main color
Accent color
Background image
Patterns