Import

Aby legalnie wwieźć na teren Unii Europejskiej jakiekolwiek towary (poza kilkoma wyjątkami) należy zgłosić je do procedury dopuszczenia do wolnego obrotu. Pod tym zagadnieniem kryje się właśnie potocznie zwany import.

Każdy przedsiębiorca, lub osoba fizyczna, nabywając towar z kraju trzeciego (spoza Unii Europejskiej) i wprowadzając go na obszar unijny jest zobowiązany dokonać dla takiego towaru odprawy celnej importowej lub objąć go procedurą specjalną.

Nasz agenci przeprowadzą Państwa przez wszystkie etapy dopuszczenia towaru do wolnego obrotu:

 • Reprezentację Klienta przed organem celno-skarbowym podczas całego procesu

 • wygenerowanie numeru EORI

 • weryfikację dokumentacji oraz wymaganych pozwoleń lub świadectw

 • taryfikację towarów

 • stworzenie i wysłanie do odpowiedniego urzędu celno-skarbowego zgłoszenia celnego

 • zabezpieczenie należności celno-skarbowych

 • reprezentację Klienta podczas kontroli lub rewizji towaru

 • reprezentację Klienta przed Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Wojewódzką Inspekcją Jakości Handlowej artykułów rolno spożywczych

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą w kwestii importu towarów prosimy o kontakt pod adresem biuro@sadexpress.pl.

Zapraszamy
do kontaktu

Napisz do nas wiadomość,
odpowiadamy w ciągu 48 godzin.

Agencja Celna
SAD Express
Ul. Fabryczna 11/110,
43-100 Tychy

tel.: +48 534 505 321
e-mail: biuro@sadexpress.pl

  Style switcher Reset
  Body styles
  Custom Color
  Main color
  Accent color
  Background image
  Patterns