KOD CELNY

KOD CELNY

Kod celny (HS, CN) jest podstawowym narzędziem, po które sięga każdy agent celny do ustalenia właściwej stawki celnej, podatkowej czy akcyzowej. Również ten kod dostarcza nam informacji co do wymaganej dokumentacji, preferencji czy kontyngentów dla danego rodzaju towarów. Według przepisów prawa, poprawna klasyfikacja taryfowa towarów jest obowiązkiem każdego eksportera oraz importera, także waga tego konkretnego kodu w procedurach celnych jest niezwykle ważna.

Gdzie znaleźć kod celny?

Podstawowym narzędziem klasyfikacji towarów na świecie jest  Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów (System Zharmonizowany –  HS). W UE stosowana jest Nomenklatura Scalona (CN), która jest rozwinięciem Systemu Zharmonizowanego (HS). Połączeniem systemu klasyfikacji towarów w CN oraz stawek celnych dla każdej klasy towarów, obowiązujących na całym obszarze UE, jest Wspólna Taryfa Celna, gdzie towary zostały pogrupowane w 21 sekcjach i 99 działach. Narzędziem do korzystania ze Wspólnej Taryfy Celnej jest system TARIC, który zawiera nie tylko klasyfikację towarów i odpowiednie stawki celne, ale także wiele innych informacji dotyczących właściwych podatków, kontyngentów, preferencji itp.

Konsultacja TARIC (europa.eu)

Podstawowym narzędziem korzystania z tej taryfy w Polsce jest zintegrowany z nią system ISZTAR (Informacyjny System Zintegrowanej Taryfy Celnej). Oprócz stawek celnych oraz kodów, system ten zawiera informację na temat akcyzy oraz wysokości podatku VAT, które różnią się w danych państwach członkowskich, a także niektóre krajowe środki pozataryfowe

ISZTAR4 – Strona główna (mf.gov.pl)

Jak wygląda kod celny?

Kod celny to ciąg numeryczny składający się z sześciu cyfr przypisany do konkretnej kategorii towarów w Systemie Zharmonizowanym.  Gdzie:

  • Dwie pierwsze cyfry to numer sekcji taryfy celnej
  • Kolejne dwie cyfry to dział danej sekcji
  • Ostatnie dwie cyfry to pozycja towaru

Kod CN to sześciocyfrowy kod celny (HS), który w Unii Europejskiej jest rozwijany o kolejne dwie cyfry Nomenklatury Scalonej (CN).

Poszczególne kraje mogą rozwijać te kody o kolejne cyfry i tak krajowej wyszukiwarce taryfowej wiele towarów będzie miało aż 10 – cyfrowy kod.

Dlaczego ustalenie kodu celnego jest takie ważne?

Poprawne sklasyfikowanie towaru jest kluczowym elementem dokonania odprawy celnej  kilku powodów:

  • Klasyfikacja towarów to jeden z elementów kalkulacyjnych cła
  • Błędna klasyfikacja może skutkować nieprawidłowym naliczeniem cła, a nawet zatrzymaniem towaru
  • Może także skutkować dodatkowymi kosztami (odsetkami) ponieważ kod taryfy celnej zastosowany przy odprawie podlega wstecznej weryfikacji służb celno – skarbowych
  • I przeciwnie, wskutek zastosowania błędnej taryfy, może dojść do utracenia korzyści przez importera w przypadku uiszczenia zbyt wysokiej opłaty celnej.
Style switcher Reset
Body styles
Custom Color
Main color
Accent color
Background image
Patterns