Mienie przesiedlenia

Mienie przesiedlenia

Wiemy że przeprowadzka jest źródłem wielu nerwów i stresu, a co dopiero jeśli sprawa dotyczy powrotu do Polski spoza Unii Europejskiej. Mnożące się formalności mogą przyprawić o zawrót głowy i niestety w takiej sytuacji znalazło się aktualnie wiele polskich rodzin, próbujących wrócić do kraju z Wielkiej Brytanii.

Poniżej postaramy się wyjaśnić na czym polega pojęcia „mienia przesiedlenia” oraz w sposób zrozumiały i prosty opisać proces zwolnienia z należności celno-podatkowych dla tego typu towarów.

Mienie przesiedlenia najprościej pisząc, są to rzeczy „osobiste”, czyli towary przeznaczone na własny użytek i przeznaczone do gospodarstwa domowego. Dobytek mogą tworzyć:

 • prywatne samochody, motocykle, rowery, łodzie itp.
 • zwierzęta domowe i zwierzęta wierzchowe
 • przenośne instrumenty i sprzęt potrzebny do wykonywania przez osobę zainteresowaną rzemiosła lub zawodu.

Ponadto „mienie osobiste” jego ilość oraz rodzaj musi wskazywać, że nie ma ono charakteru handlowego.

Należy jednak pamiętać, że każdy przywóz towarów spoza Unii Europejskiej wiąże się z potrzebą odprawy celnej ( sporządzeniem zgłoszenia celnego) oraz  opłaty cła i podatku…. jednak są od tego odstępstwa.

Można uzyskać zwolnienie z należności celno-podatkowych pod warunkiem, że towary tworzące „mienie osobiste” były nabyte oraz używane powyżej 6 miesięcy w tzw. Państwie Trzecim ( czyli poza UE, gdzie dana osoba mieszkała), oraz że jest ono przeznaczone do tego samego użytku w nowym miejscu zamieszkania, co w starym.

Z tego zwolnienia wyłączone są :

 1. wyroby alkoholowe;
 2. tytoń i wyroby tytoniowe;
 3. handlowe środki transportu;
 4. przedmioty wykorzystywane do wykonywania rzemiosła lub zawodu, inne niż przenośne instrumenty i sprzęt potrzebny do wykonywania tych zajęć;
 5. artykuły spożywcze;
 6. leki

Kolejnym warunkiem uzyskania zwolnienia jest udowodnienie, że okres zamieszkania poza UE wynosił ponad 12 miesięcy. Najczęstszym potwierdzeniem tego typu pobytu jest:

 • umowa o pracę
 • karta pobytu
 • zaświadczenie z urzędu  skarbowego o płaceniu podatków
 • umowa najmu
 • a nawet rachunki telefoniczne

Z racji tego ze „mienie osobiste” dotyczy osób prywatnych, najlepiej powierzyć zgłoszenie tego typu towarów specjalistom, którzy na co dzień zajmują się odprawą celną, czyli agencjom celnym, które doradzą w jaki sposób udokumentować mienie przesiedlenia, aby uzyskać zwolnienie z należności celno-podatkowych.

Dokumenty potrzebne do zwolnień to miedzy innymi:

 • Lista mienia przesiedlenia
 • dokumenty potwierdzające zamieszkanie poza UE (patrz wyżej)
 • dowód rejestracyjny
 • dowody zakupu za przewożone towary
 • dokumenty potwierdzające zameldowanie w Polsce

Jest jeszcze jeden warunek dla uzyskujących zwolnienie, nie mogą oni odstąpić towarów, dla których uzyskali zwolnienie, przez okres 12 miesięcy od dopuszczenia do obrotu.

Podsumowując, jeśli poświęci się czas i odpowiednio przygotuje dokumentację do dokonania odprawy, można uzyskać zwolnienie z należności celno-podatkowych, a tym samym zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Style switcher Reset
Body styles
Custom Color
Main color
Accent color
Background image
Patterns