Pozostałe procedury specjalne (naprawcze)

Poza procedurą tranzytu w Unijnym Kodeksie Celnym skodyfikowane zostały jeszcze następujące procedury specjalne:  procedura składowania, procedura szczególnego przeznaczenia oraz procedura przetwarzania.

Wszystkie procedury specjalne, co do zasady, wymagają pozwolenia organów celnych na ich zastosowanie. Uzyskanie takiego pozwolenia najczęściej jest jednak niezwykle korzystne dla starającego się o nie podmiotu, bowiem przeprowadzenie ich z sukcesem pozwala na zawieszenie należności celno-podatkowych od objętych nimi towarów.

W naszej agencji chętnie pomożemy Państwu w przeprowadzeniu następujących procedur:

Uszlachetnianie czynne

Ta procedura dotyczy towarów nieunijnych wprowadzanych czasowo na obszar Wspólnoty w celu ich przetworzenia (obróbki, naprawy, montażu itp.). Jak wspomniano wyżej należności celno-podatkowe na czas stosowania tej procedury zostają zawieszone. 

Tę procedurę nazywa się też często potocznie procedurą naprawczą, bowiem to ją właśnie najczęściej obejmuje się towary, które zostały zatrzymane przez organ celny i nie mogą zostać dopuszczone do obrotu np. ze względu na braki formalne. 

Jeśli więc stoją Państwo przed jednym z powyższych problemów nasi agenci chętnie zweryfikują dla Państwa możliwość zastosowania procedury uszlachetniania czynnego.

Uszlachetnianie bierne

Uszlachetnianie bierne to druga (po uszlachetnianiu czynnym) z procedur przetwarzania.

Uszlachetnianie bierne dotyczy towarów unijnych, które zostaną czasowo wywiezione poza obszar celny Wspólnoty w celu przetworzenia (obróbki, naprawy itp.). W tym przypadku, przy skutecznym zastosowaniu tej procedury, przy ponownym wwozie przetworzonych towarów przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z całkowitego lub częściowego zwolnienia z należności celnych.

Odprawa czasowa

Z procedury odprawy czasowej mogą skorzystać przedsiębiorcy mający siedzibę na terenie Unii Europejskiej, którzy planują wwieźć czasowo na obszar wspólnotowy towary nieunijne 0 np. w celach ekspozycji na targach, lub przeprowadzenia testów), a następnie powrotnie wywieźć je bez poddawania ich żadnym zmianom (dopuszczalne są naprawa, konserwacja itp.). Przy skutecznym przeprowadzeniu powyższej procedury towary te mogą zostać całkowicie lub częściowo zwolnione z należności celno-skarbowych.

Zapraszamy
do kontaktu

Napisz do nas wiadomość,
odpowiadamy w ciągu 48 godzin.

Agencja Celna
SAD Express
Ul. Fabryczna 11/110,
43-100 Tychy

tel.: +48 534 505 321
e-mail: biuro@sadexpress.pl

  Style switcher Reset
  Body styles
  Custom Color
  Main color
  Accent color
  Background image
  Patterns