USZLACHETNIANIE CZYNNE

USZLACHETNIANIE CZYNNE

Często otrzymujemy pytania w sprawie „zatrzymanych” towarów przez urząd celny. W takim przypadku niejednokrotnie można rozwiązać „problem” stosując procedurę specjalną (tzw. naprawczą). W tym poście postaramy się wyjaśnić jakie najczęściej przypadki mogą podlegać pod jedną z najczęściej stosowanych procedur specjalnych – uszlachetnianie czynne.

Na początku warto wspomnieć, że procedura specjalna jaką jest uszlachetnianie czynne, wchodzi w skład procedury przetwarzania i pierwotnie odnosi się do sytuacji przetwarzania (w systemie zawieszeń należności) towarów niekrajowych, przeznaczonych do powrotnego wywozu poza polski obszar celny. Procedura taka każdorazowo wymaga zdobycia pozwolenia na jej zastosowanie.

W praktyce okazuje się jednak, że procedura ta najczęściej stosowana jest w sytuacji, gdy z jakiegoś powodu niemożliwe jest dopuszczenie sprowadzonego towaru do wolnego obrotu. Jeśli towar został zgłoszony do procedury dopuszczenia do obrotu (importu), ale w wyniku np. rewizji lub badania dokumentów, zostały stwierdzone nieprawidłowości wówczas towar nie zostaje zwolniony.  W takim przypadku urząd celny może zażądać dodatkowych wyjaśnień lub skierować zapytanie o wydanie specjalistycznej opinii do innej instytucji państwowej specjalizującej się w danym typie towarów (np. PIP, UKE, WIJHARS). Sytuacja taka może dotyczyć np. elektroniki z Państwa Środka, która nie posiada wymaganego naniesionego znaku CE, instrukcji itp. Importer, po otrzymaniu opinii, w której jest wskazane co należy uzupełnić w towarze, powinien objąć towar procedurą specjalną, czyli właśnie uszlachetnianiem czynnym. Po otwarciu takiej procedury towar należy uzupełnić o brakujące dokumenty, oznaczenia itp., a następnie procedurę zamknąć i rozliczyć.

Choć wyżej opisana sytuacja brzmi prosto, to sama procedura często może przysporzyć wielu nerwów i dodatkowych kosztów importerowi. Powyższy opis stanowi swego rodzaju uproszczenie, natomiast należy pamiętać, iż każdy przypadek i każda dostawa rozpatrywana jest przez urząd celny indywidualnie. Dlatego tym bardziej dobrym pomysłem jest powierzenie tego typu spraw specjalistom. Nasz zespół dołoży wszelkich starań aby procedura naprawcza przebiegła dla Państwa sprawnie i bezproblemowo.

Więcej szczegółów:

Pozostałe procedury specjalne

Style switcher Reset
Body styles
Custom Color
Main color
Accent color
Background image
Patterns